Oferta

Zakład Eksploatacji Kruszyw Łagów k/Kielc

 • Mieszanka łamana dolomitowa 0-3,5 mm
 • Mieszanka łamana dolomitowa 0-63 mm
 • Mieszanka łamana dolomitowa 31,5-63 mm
 • Grys dolomitowy 2-8 mm
 • Grys dolomitowy 8-12 mm
 • Grys dolomitowy 8-16 mm
 • Kliniec 4-31,5 mm
 • Wysiewka 0-4 mm
 • Nadgabaryt 0-250 mm
 • Nadkład
 • Niesort
 • Wysiewka 0,2 mm

Zakład Eksploatacji Kruszyw Niedomice

 • Grys 2-8 mm
 • Grys 8-16 mm
 • Piasek zwykły 0-2 mm
 • Piasek ze złoża 0-2 mm
 • Pospóła ze złoża
 • Nadkład

Zakład Eksploatacji Kruszyw Łętowice-Sieciechowice

 • Grys 2-8 mm
 • Grys 8-16 mm
 • Piasek zwykły / łamany 0-2 mm/
 • Piasek zwykły / łamany 0-4 mm/
 • Żwir 0-63 mm
 • Nadkład