Zakup przesiewacza Powerscreen Warrior 2400

17-01-2012

Firma Georyt zakupiła nowy przesiewacz, który pracuje od kwietnia 2011 r. Jest to pierwsza w Polce maszyna typu Powerscreen Warrior 2400, pracuje na terenie zakładu do przeróbki kruszyw w Łagowie koło Kielc.

Mobilny przesiewacz Powerscreen Warrior 2400 to największy przesiewacz o ruchu eliptycznym na rynku. Ta dwupokładowa maszyna, z pokładami o wielkości 6,1 m x 1,83 m może osiągać wydajności do 800 ton na godzinę. Szczególną zaletą przesiewacza Warrior 2400 jest możliwość doboru odpowiedniego rodzaju sita na górny i dolny pokład w zależności od potrzeb. Sita typu "Punch Plate" zakłada się przy sortowaniu materiału zazwyczaj wstępnie przekruszonego przez kruszarkę szczękową, materiału grubego, abrezywnego. Sito typu "Fingerscreen" – używa się przy sortowaniu ziemi, wierzchnich warstw gleby, materiałów lekko zaglinionych o niezbyt dużych gabarytach. Sito Grizzly umożliwia wstępne sortowanie materiałów bezpośrednio przy ścianie o wielkości do 800 mm.

Maszyny typu "Warrior" przystosowane są przede wszystkim do przesiewania "trudnego" materiału - zanieczyszczonego, zaglinionego, zawierającego wkładki frakcji ilastych, do dolomitu, wapienia, bazaltu. W przeszłości uważano, że materiał z zanieczyszczeniami nie nadaje się do dalszej przeróbki i był wywożony na składowiska. Dziś, kiedy coraz trudniej uzyskać koncesję na wydobycie i przetworzenie materiałów skalnych, a koszty przerobu są coraz wyższe, zaczyna się wracać do surowców ze składowisk. Dzięki zastosowaniu przesiewaczy "Warrior" można zamienić koszty na zyski. W zależności od stopnia zaglinienia sortowanie na urządzeniach "Warrior" prowadzi do uzyskania odpowiedniego materiału do budowy rowów czy nasypów. W kamieniołomach miesza się często surowiec czysty z zaglinonym co pozwala na otrzymanie produktu do dalszego przerobu na liniach krusząco – sortujących.

warior

Źródło: http://www.magazynkruszywa.pl/aktualnosci2/art,9,nowe-giganty-powerscreen.html