Największe przesiewacze produkcji Metso w branży producentów kruszyw już w Polsce

31-01-2012

W pierwszym półroczu tego roku Metso dostarczyło na rynek polski dwa największe przesiewacze dedykowane dla branży producentów kruszyw typu Nordberg TS6.2 i Nordberg TS6.3.


Przesiewacze Nordberg TS6.3 i Nordberg TS3.2

Przesiewacze serii Nordberg TS należą do grupy przesiewaczy o ruchu eliptycznym typu „banana screen”, charakteryzujących się wysoką efektywnością przesiewania. Zespół napędowy maszyny oparty jest na sprawdzonych konstrukcjach elektrowibratorów typu MV, stosowanych w większości rozwiązań maszyn wibracyjnych produkcji Metso. Wibratory wbudowane są w burtach bocznych rzeszota maszyny. 

Wał napędowy, zlokalizowany powyżej środka ciężkości maszyny, pozwala na uzyskanie eliptycznej trajektorii ruchu, ze zmiennym kątem i jednocześnie ułatwia dostęp i ewentualną obsługę serwisową. Rozwiązanie takie pozwala na uzyskanie zmiennej prędkości poruszającego się po pokładzie materiału przesiewanego tj. uzyskanie wysokiej prędkości przemieszczania materiału w górnej części pokładu (zasyp), średniej prędkości w środkowej części pokładu i niskiej prędkości w dolnej – wylotowej części pokładu. Umożliwia to znacznie efektywniejsze przesiewanie w wyniku bardzo mocnego efektu rozwarstwienia materiału na pokładzie sitowym a tym samym ułatwienie procesu wysiewania drobnych ziaren z materiału nadawy na przesiewaczu typu TS, w stosunku do konwencjonalnego rozwiązania maszyny o ruchu kołowym.

Rzeszota maszyn serii TS wykonywane są w technologii skręcanej – „huckbolt”. Burty przesiewaczy, produkowane w standardzie z otworami bocznymi, przygotowane są do montażu wewnętrznej instalacji natryskowej - praca na mokro.

Standardowe zastosowanie stalowego zasypu, z przykręcaną wykładziną gumową, nad górnym pokładem sitowym tzw. „feedbox”, pozwala na lepszą dystrybucję materiału nadawy i efektywniejsze wykorzystanie powierzchni przesiewu górnego jak i pozostałych pokładów sitowych przesiewacza.
Przesiewacze serii Nordberg TS charakteryzuje niższy stopień zużycia energii na tonę przerobionego materiału w stosunku do maszyn o trajektorii liniowej lub kołowej.

Zastosowanie opcji gumowych podparć sprężystych zwiększa stopień bezpieczeństwa zewnętrznego, obniża poziom hałasu oraz zmniejsza poziom wibracji na konstrukcję wsporczą.

Standardowo każdy wysyp pokładu zabezpieczony jest przykręcanymi, wymiennymi wykładzinami gumowymi zabezpieczającymi przez wycieraniem powierzchni zasadniczej konstrukcji maszyny. Podobne zadanie spełnia opcja zastosowania osłon PU (poliueratanowych) na belkach poprzecznych konstrukcji rzeszota.

Układ centralnego smarowania z opcją pompy elektrycznej służy jako właściwe zabezpieczenie węzłów smarowniczych i poprawienie komfortu pracy obsługi.


111
Przesiewacz Nordberg TS6.2


Odbiorcą przesiewaczy typu Norberg TS jest firma Georyt Witkowski Krzysztof, duży producent kruszyw naturalnych jak i łamanych z południowej Polski.

Przesiewacz Nordberg TS6.2 w wersji do pracy na mokro zabudowany i uruchomiony został na jednej z największych żwirowni w Polsce, zlokalizowanej w rejonie Tarnowa. Maszyna dwupokładowa wyposażona jest fabrycznie w wewnętrzną instalację zraszającą i przyjmuje nadawę 0/16mm. Każdy z pokładów przesiewacza TS6.2 ma fabrycznie zamontowane sita modułowe typu Trellex LS PU produkcji Metso, przystosowane do odwodnienia i wysiewu frakcji piaskowej 0/2mm oraz uzyskania pozostałych frakcji produktowych 2/8 i 8/16mm. 

Idea zastosowania maszyny typu Nordberg TS6.2 to poprawa jakości produktów końcowych oraz podniesienie wydajności całego układu technologicznego, w którym zabudowane zostało urządzenie.


Przesiewacz Nordberg TS6.3 w wersji do pracy na sucho zabudowany i uruchomiony został w rejonie Łagowa, na nowej linii technologicznej produkcji grysów dolomitowych. Jest to maszyna trzypokładowa z sitami stalowymi plecionymi do separacji frakcji 0/4(2)mm, 4(2)/8mm oraz 8/12mm, dobrana do aplikacji pozwalającej na podawanie i efektywne wysiewanie materiału nadawy z wydajnością do 470 ton/godzinę.

Przesiewacz Nordberg TS6.3 wyposażony został w opcję systemu przeciwpyłowego typu Trellex „Dust Control” – uszczelnienie tkaninami gumowymi i profilami zaciskowymi ze zsuwnią czołową produktową, wanną piaskową oraz pełne zadaszenie maszyny z uszczelnieniami bocznymi pomiędzy burtami maszyny a zadaszeniem. System pozwala na znaczące ograniczenie efektu pylenia tj. oddziaływania drobnych frakcji pylastych na zewnętrzne, bezpośrednie otoczenie maszyny i środowisko, co podnosi znacząco komfort i bezpieczeństwo pracy.

Źródło: http://www.metso.com/inetMinerals/poland/mm_pl_home.nsf/FR?ReadForm&ATL=/inetMinerals/poland/mm_pl_news.nsf/WebWID/WTB-111012-22572-0420B