Zakład Eksploatacji Kruszyw
Łagów II

26-025 Łagów, ul. Opatowska 23, tel. +48 14 632 08 72