Oddział Łagów

Zakład Eksploatacji Kruszyw Łagów k/Kielc

26-025 Łagów

ul. Opatowska 23

tel. +48 14 632 08 72

fax +48 14 632 08 71