Oddział Niedomice

Zakład Eksploatacji Kruszyw Niedomice
33-132 Niedomice
tel. +48 14 632 08 90
fax +48 14 632 08 91