Oddział Łętowice - Sieciechowice

Zakład Eksploatacji Kruszyw Łętowice - Sieciechowice
33-121 Bogumiłowice
tel. +48 14 632 08 62
fax+48 14 632 08 61