Zakład Eksploatacji Kruszyw
Klikowa-Tarnów

33-102 Tarnów tel. +48 14 632 08 52

 • Piasek płukany 0-2 mm

  Piasek płukany 0-2 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Piasek płukany 0,5-2 mm

  Piasek płukany 0,5-2 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Piasek ze złoża 0-2 mm

  Piasek ze złoża 0-2 mm

  System oceny zgodności 4

 • Piasek płukany 0-0,5 mm

  Piasek płukany 0-0,5 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Grys 2-8 mm

  Grys 2-8 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Grys 8-16 mm

  Grys 8-16 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm

  Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm

  System oceny zgodności 4