Zakład Eksploatacji Kruszyw
Sieciechowice-Łętowice

33-121 Bogumiłowice, tel. +48 14 632 08 62

 • Piasek płukany 0-2 mm

  Piasek płukany 0-2 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Grys 2-8 mm

  Grys 2-8 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm

  Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm

  System oceny zgodności 4