Kruszywa drogowe


Kruszywo to materiał ziarnisty, mający podstawowe zastosowanie w budownictwie drogowym. Kruszywa naturalne stosowane do warstw nośnych i ścieralnych nawierzchni drogowych, lotnisk, parkingów itp., podbudów drogowych, pasów startowych, parkingów itp., warstw mrozochronnych, filtracyjnych itp., w budownictwie kolejowym (podsypka itp.), robót ziemnych (nasypy, wykopy, mury oporowe itp.), budownictwa wodnego oraz w wielu innych zastosowaniach przemysłowych.
Kruszywa GEORYT® charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami fizyko-mechanicznymi: niską nasiąkliwością, wysoką mrozoodpornością, odpornością na rozdrabnianie, niska zawartością pyłów.

Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych

Piasek Georyt® PLUS

Piasek Georyt® PLUS to wysokiej jakości i czystości kruszywa dolomitowe o frakcji 0/2 mm. Piasek w procesie konfekcjonowania, jest dokładnie płukany i przesiewany, dzięki czemu zostaje oczyszczony z drobnych pyłów oraz podziarna. W porównaniu do piasków zwykłych posiada zdecydowanie wyższe parametry fizyko-mechaniczne.

Jednorodny skład chemiczny piasków Georyt pozwala wytworzyć dodatkowe wiązania adhezyjne pomiędzy asfaltem a ziarnami kruszywa, co gwarantuje wysoką trwałość i odporność mieszanek mineralno-bitumicznych na działanie wody i mrozu. Georyt® PLUS poprawia parametry wytrzymałościowe nawierzchni asfaltowych i przyczynia się do zwiększenia efektywności użytkowej w czasie oraz ograniczenia ryzyka uszkodzeń i napraw.


Pobierz ulotkę informacyjną [.pdf]

Zakłady Eksploatacji Kruszyw

Nowoczesne linie wydobywcze o dużej wydajności zapewniają stałość nadawy na zakład przeróbczy, pozwalając uzyskać wysoką wydajność przesiewu.

Łagów k/Kielc

26-025 Łagów
ul. Opatowska 23
tel. +48 14 632 08 72

Niedomice

33-132 Niedomice
tel. +48 14 632 08 90
sprzedaz.niedomice@georyt.pl

Łętowice - Sieciechowice

33-121 Bogumiłowice
tel. +48 14 632 08 62
sprzedaz.sieciechowice@georyt.pl

zastosowanie kruszyw georyt

Firma Bruk-Bet

Niekwestionowany lider pod względem skali, róznorodności i nowatorstwa oferty.


Siłę firmy budują marki: Bruk-Bet®, Termalica®, Bruk-Bet® Fotowoltaika, Georyt® i Intrac® będące liderami w swoich branżach na polskim rynku.
 

logo bruk-bet

 

logo termalica

logo bruk bet fotowoltaika

logo georyt

logo intracSponsor tytularny
 

logo klubu