Zakład Eksploatacji Kruszyw
Łagów II

26-025 Łagów, ul. Opatowska 23, tel. +48 14 632 08 72


Kopalnia Georyt Łagów II (województwo Świętokrzyskie) produkuje kruszywa dolomitowe: kliniec, grysy, kruszywo do betonów mostowych i drogowych, mieszanek mineralno-bitumicznych, piasek konfekcjonowany, piaski i grysy płukane, grysy łamane . Wszystkie produkowane przez nas kruszywa są płukane, dzięki czemu mają najwyższą jakość na rynku. Parametry fizyko-chemiczne kruszyw Georyt® spełniają również wymagania dla kruszyw do betonów drogowo-mostowych.

 • Grys dolomitowy 2-8 mm

  Grys dolomitowy 2-8 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Grys dolomitowy 8-11,2 mm

  Grys dolomitowy 8-11,2 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Grys dolomitowy 8-16 mm

  Grys dolomitowy 8-16 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Grys dolomitowy 11,2-16 mm

  Grys dolomitowy 11,2-16 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Grys dolomitowy 16-22,4 mm

  Grys dolomitowy 16-22,4 mm

  System oceny zgodności 2+

 • ruszywo do robót hydrotechnicznych 90-250 mm

  Kruszywo do robót hydrotechnicznych 90-250 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Kliniec – Kruszywo dolomitowe 4-31,5 mm

  Kruszywo Kliniec dolomitowy 4-31,5 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Mieszanka łamana dolomitowa 0-31,5 mm

  Mieszanka łamana dolomitowa 0-31,5 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Mieszanka łamana dolomitowa 0-63 mm

  Mieszanka łamana dolomitowa 0-63 mm

  System oceny zgodności 2+

 • Kruszywo łamane dolomitowe 63-120 mm

  Kruszywo łamane dolomitowe 63-120 mm

  System oceny zgodności 2+


Co to jest Kruszywo dolomitowe?

Kruszywo dolomitowe jest to kruszywo łamane z mineralnej skały osadowej. Podstawowe składniki dolomitu to węglan wapnia i magnez. Dolomity często powstają w wyniku procesu przekształcenia skał wapiennych, tzw. dolomityzacji. Kruszywo łamane dolomitowe, uzyskane jest przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, i dzieli się na kliniec, tłuczeń, grys, mieszanki sortowane, kamień łamany, niesorty, miał.


Kruszywa dolomitowe - zastosowanie:

Kruszywo dolomitowe jest używane do utwardzania wjazdów, placów, parkingów oraz do budowy dróg, utwardzenie terenów, stabilizację pod drogi betonowe, asfaltowe, kostki granitowe oraz brukowe, zasypów obiektów inżynierskich, można go odnaleźć również w przydomowym ogrodzie np. do wysypywania ścieżek, skalniaków lub podsypywania krzewów.


Kruszywa dolomitowe - zalety:

Jest to kruszywo spełniające kryteria odporności chemicznej oraz wytrzymałości mechanicznej, odporności na warunki atmosferyczne, odporności na czyszczenie, ścieranie, zmywanie. Kruszywo to ma niewielką nasiąkliwość materiałową. Posiada doskonałą jakość i czystość surowca oraz atrakcyjny łamany kształt ziarna. Dolomit "nie nosi się i nie lasuje".


Kruszywo w budownictwie i drogownictwie

Surowiec musi spełniać szereg norm i wymogów dających gwarancję długiego użytkowania powstałych na bazie kruszyw budowli czy dróg oraz bezpieczeństwo użytkowania takie jak m.in. odporność na rozdrabnianie/kruszenie, obecność zanieczyszczeń, trwałość. I być dopuszczone przez instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Kruszywo głównie wykorzystuje się jako materiał do budowy dróg. Dobór składu frakcji kruszywa jest uzależniony zarówno od podłoża gruntowego, jak i obciążenia drogi. Kruszywo dolomitowe spełnia rolę składnika do różnych zapraw budowlanych i mieszanek bitumicznych, asfaltowych i betonowych tworzonych do produkcji takich obiektów jak autostrady, pasy startowe lotnisk, parkingi, chodniki, krawężniki i ulice mieszkalne i drogi.