Zakład Eksploatacji Kruszyw
Łagów II

26-025 Łagów, ul. Opatowska 23, tel. +48 14 632 08 72


Kopalnia Georyt Łagów II (województwo Świętokrzyskie, najbliższe miasta Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Lublin, Radom) produkuje kruszywa do betonów mostowych i drogowych, mieszanek mineralno-bitumicznych, piasek konfekcjonowany, piaski płukane dolomitowe, grysy łamane, grysy płukane. Wszystkie produkowane przez nas kruszywa są płukane, dzięki czemu mają najwyższą jakość na rynku. Parametry fizyko-chemiczne kruszyw Georyt® spełniają również wymagania dla kruszyw do betonów drogowo-mostowych.